En este sentido se ha señalado la asociación de retraso de crecimiento intrauterino con retraso de crecimiento postnatal, con insulinorresistencia en la infancia y adolescencia, con el síndrome x (insulinorresistencia, diabetes mellitus tipo ii e hipertensión arterial) en el adulto (ver más adelante)..

Amning rekommenderas i minst 3 månader, vilket minskar risken att kvinnan senare i livet får typ 2 diabetes. Även barnets risk för fetma och diabetes senare i livet minskar vid amning. råd bör ges om vikten av fortsatt fysisk aktivitet, goda kostvanor och viktreduktion för att minska risken för typ 2 diabetes..