Hack My Diabetes

Practical Tips for Outsmarting Diabetes

En este sentido se ha señalado la asociación de retraso de crecimiento intrauterino con retraso de crecimiento postnatal, con insulinorresistencia en la infancia y adolescencia, con el síndrome x (insulinorresistencia, diabetes mellitus tipo ii e hipertensión arterial) en el adulto (ver más adelante)..

Amning rekommenderas i minst 3 månader, vilket minskar risken att kvinnan senare i livet får typ 2 diabetes. Även barnets risk för fetma och diabetes senare i livet minskar vid amning. råd bör ges om vikten av fortsatt fysisk aktivitet, goda kostvanor och viktreduktion för att minska risken för typ 2 diabetes..